Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб Сайт.

Ако използвате този уеб Сайт то Вие декларирате, че сте съгласни с условията за ползване. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб Сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между фирмата "Архимеб" ЕООД, управляваща този уеб сайт и наричан по-долу Доставчик от една страна, и посетителите на електронни-интернет страници и услуги, от друга страна, наричани за краткост Потребител, ползващ го за информационни или търговски цели.

Със зареждането и визуализирането на снимков или текстови материал, разположен на страниците на Сайта, Потребителят приема изцяло и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Чл. 1 Условия за използване на Сайта:

(1) Сайтът не отговаря за каквито и да било проблеми, свързани с ползването му, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя, както и не гарантира абсолютна свързаност към WWW, при технически проблеми или профилактика на Сайта.

(2) При възникване на вреди от ползването на продукти, закупени от този Сайт, извън случаите, когато са признати гаранционните условия за ползване на стоките, Потребителят поема всички разходи по тяхното отстраняване.

Чл. 2 Задължения на Потребителя при регистриране и впоследствие:

(1) При попълване на профила с лични данни, Потребителят се задължава да попълни необходимите полета с информация за себе си, която да е изчерпателна и достатъчна за реализиране на доставка при направата на поръчка.

(2) При липса на пълна информация, доставчика не би могъл да гарантира и да носи отговорност за извършване на доставка и запазва правото да не обработва поръчки на некоректен Потребител.

Чл. 3 Авторски права и ограничения, свързани с тях:

(1) Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за авторското и сродните му права.

(2) Цялото описателно текстово съдържание е авторско, с изключение на специфични технически характеристики на отделните продукти. При желание да разпространите каквато и да е била част от съдържанието на този Сайт, е задължително да се свържете предварително с доставчикът и да получите писмено съгласие заверено с електронен подпис.

(3) Забранено е копирането на снимковия материал от сайта. Част от снимковото съдържание е получено със съгласие на производителите за продуктовата фотография и схеми, а останалата част са авторски снимки.

(4) Забранено е разпространението за търговски цели на част или на цялото съдържание от снимки, картинки, изображения или текст в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на собственика на Сайта.

(5) Възможно е да се разпространява при нетърговски цели с цитиране с активна връзка/линк към страницата от която е взета.

Чл. 4 Представяни стоки и услуги на Сайта:

(1) В страницата на всяка стока е описана характеристиката за дадения Продукт като е показана негова снимка и е изписана крайната цената в лева с включени всички държавни такси и данъци. Може да бъде избрана и цената в евро, което дава възможност на Потребителите да направят сравнение между цените, обявени в евро и лева.

(2) При част от Продуктите има възможност за избор на различни характеристики. Те са упоменати и следва да се посочат при заявката на Продукта. Разликата в цената, вследствие на различните характеристики е обявена за всяка възможност.

(3) Цената на Продукта се променя при промяна на характеристика или при потвърждаването на покупката.

(4) Цената за доставка на всеки Продукт или група от продукти се оформя при завършване на поръчката.

(5) Ако един или няколко Продукта са изчерпани, доставчика ще Ви предостави информация за датата, когато ще са налични, както и за друг Продукт с аналогични качества и характеристики.

Чл. 5 Харта на Потребителите:

(1) За публикуването на каквато и да е съдържание е отговорен единствено и само Потребителят, който го е публикувал. Доставчика ще следи, но не може да гарантира, че няма да бъде публикувано съдържание с обиден характер, както и че няма да бъдат допуснати грешки или невярна информация.

(2) Потребителят се задължава да не ползва предоставената му възможност за ползване на Сайта за разпространение на рекламни съобщения, обиди към личността, публикуване на съдържание и информация, които не са пряко свързани със стоките и услугите, освен в случаи на поискан отговор от доставчика.

Чл. 6 Защита на личните данни:

(1) Потребителят има право на достъп до доброволно въведените от него лични данни, както и да извършва промяна по тях с цел да ги актуализира.

(2) Потребителят е съгласен личните му данни да бъдат ползвани при обработка на поръчките и услугите, които е предоставил на доставчика.

(3) Доставчика декларира, че няма да предоставя никакви данни за Потребителите на трети лица или рекламни агенции.

(4) Данни за Потребителите, както и ползваните IP адреси ще бъдат предоставени единствено и само в случаите, предвидени от закона.

(5) Потребителят се задължава да пази в тайна своите входни данни и да бъде отговорен към тяхното използване.

(6) Потребителят носи отговорност за всички действия, извършени с неговите данни за регистрация.

(7) При установяване на злоупотреба Потребителят се задължава да се свърже с доставчика.

(8) В случай на загуба на парола, Потребителят ще получи нова парола на посочения от него e-mail адрес.

(9) Администратор на лични данни е "Архимеб" ЕООД със седалище и адрес на управление София, ул. "Райко Жинзифов" 5, ет.3, с ЕИК 175111656

Чл. 7 Политика на цени:

(1) Този сайт не работи с промоции.

(2) Намалените цени са спрямо каталожните и важат само при поръчка онлайн. Това е така, защото такъв тип продажба е свързана с намалени разходи за консултация, поддържане на шоурум и демонстрация на продукти.

(3) Вярваме и няма да откриете при нас намалени цени с 30-40-50-60%, освен ако продукта не е разопакован или последен продукт при доставчик.

Чл. 8 Закупуване на стока и/или услуга:

(1) Закупуване на Продукти от доставчика е възможно след регистриране на Потребителя с име и парола.

(2) Ако не желаете да се регистрирате е необходимо да изпратите вашите данни за адрес на доставка, данни за издаване на платежни документи на наш електронен адрес.

(3) За всяка покупка, условията за плащане се потвърждават персонално с всеки един Потребител.

(4) Потребителят заплаща цената на продукта, която е обявена в момента на закупуване на стоката със записване на неговата поръчка. Цената на стоката може да бъде променяна, само ако стоката е изчерпана или е с променени характеристики, за което Потребителят ще бъде информиран своевременно.

(5) При допускане на технически грешки, касаещи описанието или визуализацията на продукта, доставчика има право да не извърши продажбата.

Чл. 9 Доставка и получаване на закупени стоки:

(1) Сроковете за доставка са различни за различните продукти и са ясно записани за всеки един продукт.

(2) За продуктите поддържани на склад е възможно да бъдат изчерпани или да не може да се изпълни цялата в срок.

(3) Доставчика има право да удължава срока за доставка след като информира предварително Потребителя.

(4) Доставчика не може да бъде отговорен при забавяне на изпълнението на доставката от транспортна или куриерска фирма.

(5) Доставчика и Потребителя сключват окончателен договор за покупка и предаване на стоката с подписване на приемно-предавателен протокол.

Чл. 10 Плащане на закупени стоки и услуги:

(1) Всички цени са в български лева с включени данъци и държавни такси и са валидни в момента на публикуването им.

(2) Доставчика си запазва правото да променя цените без предизвестие съгласно промяна на цените на продуктите от производител, но ще запознае и поиска съгласието на Потребителя направил поръчка или запитване за съответния продукт.

(3) При закупуването на продукти, за които е договорено да се внесе депозит, поръчката се изпълнява след внасянето му.

(4) Ако по някаква причина, Потребителят се откаже от закупената и потвърдена с поръчка стока, доставчика си запазва правото да удържи сума, която съответства на разходите, направени за транспорт, възстановяване на опаковката и всички елементи от него, както и стойността за неговото съхранение до следваща продажба.

(5) Не приемаме плащания в брой. Може да заплатите вашите поръчки получаване от куриер или по банка след предварителна уговорка.

(6) При плащане по банков път, Продуктите се доставят след известие от страна на банката за постъпил превод. В случай, че в двуседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже от закупената стока, то доставчика се задължава частично или изцяло да възстанови сумата по плащането в срок от 3 работни дни единствено по банкова сметка предоставена от Потребителят, според условията за “отказ от закупена стока” на Сайта.

(7) Сумите на поръчаните и извършените услуги според условията и заданието на потребителя, не се възстановяват.

(8) Сумите за неустойки по договора сключен между Доставчик и Потребител се удовлетворят с първия банков превод.

Чл. 11 Отказ от закупена стока:

(1) Потребителят има право да се откаже от направената от него поръчка в съгласие с „Закона за защита на потребителите“, ако Продуктът, изпратен му от доставчика не е разопакован и целостта на опаковката не е нарушена, както и не са отстранени етикети или изписани символи или думи по опаковката.

(2) При констатация на дефект на доставената стока, Потребителя е длъжен веднага да се свърже се свърже с доставчика. Ако стоката е доставена с куриер, то трябва да се изготви протокол в момента на получаване на стоката. Във всички останали случай потребителя е поел цялата отговорност за целостта и качественото съхранение, разопаковане и транспорт на стоката.

(3) При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в уеб страницата, доставчика възстановява на Потребителя депозираната за стоката сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, в срок от 3 работни дни от получаване на стоката при ненарушен търговски вид на стоката и запазена опаковка.

(4) При установена механична промяна или повреда, както и замърсяване на продукта, доставчика може да откаже връщането на продукта, до неговото възстановяване в търговски вид.

Чл. 12 Отказ за продажба на стока:

(1) При изискано от доставчик и неосъществено авансово плащане по банка, независимо от избрания метод на плащане при завършване на поръчката.

(2) При невъзможност да извършим доставка до посочения от клиента адрес.

(3) При увеличаване на цените от производител, негов представител или куриерска фирма в периода от създаване на поръчката от клиента до заявяване на всички продукти и услуги от доставчик.

Чл. 13 Доставка и монтаж

(1) Доставката на сглобени продукти е по-скъпа от тази генерирана при изготвяне на поръчката, като се изпраща оферта или проформа фактура за потвърждаване окончателната цена.

(2) Доставката не е включена в цената на продуктите, освен в случаите когато това е изрично записано или договорено.

(3) Услугата доставка и монтаж извън София не може да се генерира от системата и се договаря допълнително, като се изпраща оферта или проформа фактура за потвърждаване окончателната цена.

(4) Монтажа не е включена в цената на продуктите, освен в случаите когато това е изрично записано или договорено.

(5) Опаковките на продуктите не се изнася от обекта, когато е поискана и получена специална цена на един или повече продукти от поръчката. Опаковките в такъв случай се сгъват и подреждат прилежно в помещенията в които е извършен монтажа или коридора пред него.

Чл. 14 Гаранционно и следгаранционно обслужване:

(1) Гаранционното обслужване се извършва само от доставчика, при условие, че не са извършвани манипулации от лица, които не са упълномощени от доставчикът.

(2) Гаранционният срок на всеки продукт е записан на неговата страница.

(3) Доставчика организира и следгаранционна поддръжка на всички свой продукти при предварително запитване.

(4) При използване услугите на Сайта, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и да спазва законите на Република България.

Чл. 15 Политика за комуникация с клиента

(1) Комуникацията с клиенти може да бъде извършвана със съобщения по имейл, месинджър клиент, sms или по телефон. Окончателни решения могат да се решат само и единствено по имейл, всички останали канали са само информационни без това да има последствия.

(2) Поръчките приети през платформата ще получат имейл с молба за ревю, което не ангажира клиента с неговото изготвяне. При получаване на ревю ще получите още едно известие от сайта.

(3) Рекламни съобщения не изпращаме

(3) Условията за ползване могат да бъдат изменяни без предупреждение.

Чл. 16 Политика за използване на „бисквитки“

(1) Страници на сайта използват бисквитки за запаметяване на:

(i). вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;

(ii). информация за това дали вече сте попълнили проучване за полезността на съдържанието на сайта с цел да не бъдете питани отново;

(iii). информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.

(2) Някои от вградените на нашите страници видеоклипове също използват бисквитки. Тези бисквитки събират анонимно статистика за това как сте стигнали до съответната страница и кои видеоклипове сте гледали.

(3) Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.

(4) Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва и да е необходимо да се повторят някой от операциите, които извършвате в Сайта.

(5) Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни предоставени от Потребителя се съхраняват добросъвестно и няма да се предоставят пред трети страни или да се използват за изпращане на рекламни съобщения. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПОТВЪРЖДАВА ТОВА СВОЕ СЪГЛАСИЕ С ПОСЕЩЕНИЕТО НА ВСЯКА ЕДНА ОТ СТРАНИЦИТЕ ОТ САЙТА.

Държавни органи относими към потребителите на сайта.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Уеб сайт: www.cpdp.bg и Email: kzld@cpdp.bg

тел.: 02 915 35 19

Комисия за защита на потребителите

Адреси в България: https://www.kzp.bg/kontakti

Уеб сайт: www.kzp.bg и подаване на жалба: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba