АРХИМЕБ ЕООД

АРХИМЕБ ЕООД

"АРХИМЕБ" ЕООД е собственик на този сайт и се занимава с управление на проекти в сферата на архитектурата и дизайна.


Адрес за кореспонденция:

"Архимеб" ЕООД
София, ул. "Атанас Далчев" 10, п.к. 1113
Петър Петров


Данни за дружеството:

"Архимеб" ЕООД
София, ул. "Райко Жинзифов" 5, п.к. 1606
ЕИК: 175111656 с регистрация по ДДС BG175111656
Управител: Петър ПетровТелефонен номер: +359 889 89 69 29 и email: info@archimeb.com